Nationale Bond EHBO afdeling Maarssen

Home Opleidingen Hulpverlening Contact

Basiscursus E.H.B.O.


Vervolglessen / diplomaverlenging


Downloads

Pleisterkaart

Onderkoeling

Top 10 trauma's per leeftijdscategorie

Basale reanimatie van volwassenen

2017 Eerste Hulp bij kinderen

B-1 2016 Hevig Bloedverlies

C-5 2016 Kneuzing en Verstuiking

Basale reanimatie van kinderen

Eerste Hulp Drug Problemen

Sportblessures

Wat is een beroerte, CVA, TIA

Vergiftiging

Sportblessures

Artikel spierpijn in het hart

Elektriciteit

Oververhitting

Prestatiebooster of Placebo?


Opleidingen

Als E.H.B.O. vereniging kunnen wij verschillende opleidingen verzorgen. Behalve de op deze pagina beschreven opleidingen is het ook mogelijk om in overleg met u een op uw specifieke situatie afgestemde opleiding te verzorgen.

Basiscursus E.H.B.O.

Iedereen vanaf 16 jaar kan een cursus volgen die opleidt tot het ’Diploma eerste hulp’ van het Oranje Kruis. Dit door de overheid erkende diploma is twee jaar geldig. In minimaal 10 lessen van twee uur bereidt u zich voor op het examen. Tijdens de lessen, die worden verzorgd door een kaderinstructeur, leert u op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen, wat u moet doen, maar ook zeker wat u niet moet doen. Mogelijke ongevallen en de daaruit resulterende verwondingen worden levensecht nagespeeld door LOTUS-slachtoffers.

Tijdens de opleiding wordt ook aandacht besteed aan het onderdeel reanimatie. Hoe moet ik iemand reanimeren en wanneer niet of wanneer wel? Reanimatie met 2 personen is natuurlijk gemakkelijker dan alleen, maar heeft niet altijd de voorkeur. Tijdens de cursus worden u deze vaardigheden aangeleerd, want in het diploma “eerste hulp” is de reanimatie opgenomen.

Ook leert u tijdens de opleiding een A.E.D. (Automatische Externe Defribrilator) bedienen.

Kosten: €195,00. Veel zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de basiscursus E.H.B.O. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

We streven ernaar om twee maal per jaar een nieuwe opleiding te starten: in januari en in oktober.

De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 1/2 uur in het Het Bontenest, Spechtenkamp 232 in Maarssenbroek en de lessen beginnen om 19:30 uur.

U kunt u nu al opgeven via e-mail: info@ehbo-maarssen.nl of bij Dhr. P. Kievit: 0346 567969 of 06 18693168.


Vervolglessen / diplomaverlenging

Het diploma E.H.B.O. is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd, mits u minstens per seizoen (september tot en met april) 6 vervolglessen EHBO van 2 uren en 1 vervolgles Reanimatie of AED heeft gevolgd.

Als lid van onze vereniging kunt u de vervolglessen volgen. Deze lessen worden natuurlijk gegeven door een bevoegd kaderinstructeur, ook wordt regelmatig geoefend met LOTUS-slachtoffers.
De lessen in Maarssendorp worden op dinsdagavond gegeven in "Het Honk", Kerkweg 17a.
De lessen in Maarssenbroek worden op donderdagavond gegeven in basisschool 't Bonte Nest in Spechtenkamp.
De lessen worden gegeven van 20:00 uur tot 22:00 uur.

Hieronder een overzicht van de herhalings lessen in het seizoen 2021/2022:

Herhalingsles Maarssendorp Maarssenbroek Onderwerp
Herhaling 1 05 oktober 21 oktober (ALV) Verbandleer incl brandwonden/electriciteitsletsel en blaren/vergiftigingen
Herhaling 2 02 november 18 november borstwonden, hartklachten/beroerte/schedel -hersenletsel/suikerziekte/epilepsie. Problemen met de circulatie
Herhaling 3 14 december 02 december steken en beten, 1e 5 punten, anatomie, oog oor neus tand, overige letsels
Herhaling 4 11 januari 27 januari warmte- koude letsels, bevriezingsletsel, kinderziekte/kinderehbo (geen reanimatie)/koortsstuip, vergiftigingen
Herhaling 5 01 februari 24 februari Reanimatie (kind en volwassenen), incl vervoersgrepen, draaien en verslikking en flauwte. Problemen met het bewustzijn
Herhaling 6 08 maart 24 maart Tourniquet, opstoppen wond, ernstige bloeding, traumazwachtel en shock
Herhaling 7 05 april 21 april Kneuzingen/botbreuken/ontwrichting/verstuiking/wervelletsel


Wilt u lid worden van onze vereniging? Stuur een mailtje naar info@ehbo-maarssen.nl.