Nationale Bond EHBO afdeling Maarssen

Home Opleidingen Hulpverlening Contact

Basiscursus EHBO 2017

Artikel VAR

Dinsdag avond 3 januari 2017 start een nieuwe basiscursus EHBO.Registratie formulier

Registratie formulier

Voor degenen die dit formulier nog niet ingevuld hebben: graag invullen en meenemen naar de eerstvolgende herhalingsles.Herhalings lessen

Herhalings lessen E.H.B.O.

Examen Jeugd EHBO op 23 maart 2016Examen EHBO op 02 maart 2016

Welkom bij de afdeling Maarssen van de Nationale Bond EHBO.

Iedereen heeft wel eens van de term EHBO gehoord en ook dat het iets te maken heeft met eerste hulp geven. Dat klopt ook want E.H.B.O. staat voor: Eerste Hulp Bij Ongelukken. Of technischer geformuleerd: Eerste hulp is die hulp, die - in afwachting van deskundige hulp - op een verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens. Zo zijn er 'de vijf punten', die iedereen in acht zou moeten nemen als hij of zij wordt geconfronteerd met een crisissituatie; of deze nu op het werk, thuis of op straat plaatsvindt.

  • Let op gevaar (voor jezelf, omstanders en het slachtoffer)
  • Ga na wat er gebeurd is
  • Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting
  • Zorg voor deskundige hulp (breng iemand naar de dokter, de GGD, ziekenhuis of bel 112)
  • Behandel het slachtoffer waar hij of zij ligt of staat

Dat is eigenlijk heel simpel en logisch. Dat geld voor de gehele basiscursus E.H.B.O. U leert daar ook om in een crisissituatie het hoofd koel te houden, zodat u ook dan logisch kunt nadenken en systematisch te werk kunt gaan.

Onze vereniging is opgericht op 23 november 1950. We organiseren ieder jaar een beginnerscursus en herhalingslessen. In deze cursussen besteden we natuurlijk ook aandacht aan reanimatie en het bedienen van de AED.

Jaarlijks is onze vereniging aanwezig bij de avondvierdaagse, sportwedstrijden en andere evenementen. Heeft u E.H.B.O.-ers nodig neem dan contact met ons op.